I Sekoia har vi erfaring med, at man på socialområdet arbejder med VUM - Voksenudredningsmetoden. Ønsket er at skabe den røde tråd fra myndighed og bestilling til udførerleddet og det operationelle i dagligdagen. Det gøres ud fra et opbygget kategori sæt – en fast struktur.

Voksenudredningsmetoden tager udgangspunkt i 11 temaer hvoraf de 3 første - Fysisk funktionsnedsættelse, Psykisk funktionsnedsættelse og Socialt problem er de tre målgrupper/områder indenfor Serviceloven, hvorefter der kan tildeles hjælp. 

De følgende 7 temaer anvendes til at beskrive borgerens funktionsniveau:

  • Mobilitet

  • Egenomsorg

  • Kommunikation

  • Praktiske opgaver i hjemmet

  • Samfundsliv

  • Socialt liv

  • Sundhed

Metoderne kan der arbejdes med i Sekoia i forhold til følgende funktioner:

Metoderne opbygges i Sekoia administrationen og vil herefter være synlige i dagligdagen med Sekoia. Udover synligheden i den daglige praksis, vil disse metoder og kategoriseringer generere rapporter, der kan anvendes som understøttende dataindsamling, når der laves opfølgning.

Derudover kan rapporterne også støtte medarbejderne til at opnå en mere faktuel viden om, hvad der foregår i dagligdagen. De samlede registreringer kan anvendes til at gennemskue mønstre og ikke mindst give mulighed for, at vi kan blive klogere i morgen, end vi er i dag.

27.02.2020   |   Digital, Dokumentation,
Sekoia lancerer nye tiltag
i kampen mod COVID-19

Der er ekstremt pres på plejesektoren i disse dage. Sygefraværet stiger fra dag til dag. Akutte nød-jobbanker oprettes, og nogle kommuner sender administrative medarbejdere til at hjælpe i plejen.

31.03.2020   |   LÆS MERE
Kolding kommune vil reducere fejl
og styrke indsatsen over for kommunens ældre borgere

Sekoia og KMD Nexus vinder udbud om en borgernær digital plejeløsning i Kolding Kommune. Aftalen træder i kraft 1. marts 2020 og har en løbetid på 36 måneder. Kolding Kommune planlægger at installere iPads i samtlige borgeres lejligheder, hvor personalet blandt andet kan registrere medicin og andre plejeydelser via deres iPads.

27.02.2020   |   LÆS MERE
6 skridt din organisation gennemgår,
når du skal digitalisere

I omsorgssektoren anser mange det for en svært overkommelig opgave at sende nye værktøjer ud i medarbejderes hænder – især hvis værktøjet er digitalt og fordrer en fundamental ændring af arbejdsgange. Så hvordan garderer man sig bedst muligt mod en IT-katastrofe? Læs vores bedste råd her.

25.11.2019   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911