Sekoia Akademi 2018
Socialområdet

LEGO House i Billund dannede i år ramme for socialområdets akademi den 1. marts. Her gav erfaringsudveksling og inspiration genlyd. Bostedsledere, Superbrugere og medarbejdere fra Sekoia delte viden og sugede indtryk til sig i omgivelser af klodser og kreativitet.  

Under overskriften Etisk dokumentation sporede vi os hurtigt ind på, at vores dokumentationspraksis først for alvor kommer i søgelyset, når der er et problem; en sag, mangelfuld information eller andet graverende. Ideelt byder vores dokumentation dog yderligere ind, idet den viser, at vi tager de nødvendige hensyn og agerer klogere, så snart vi forstår mere om vores egen praksis. Med tanke på at eksekvere på borgerens planer og justere samt opdatere disse, når det er nødvendigt.

Det etiske dilemma

Tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, forklarer med sit oplæg omkring etiske dilemmaer, hvordan vi ikke opdager etikken i hverdagen, medmindre vi bliver udfordret af den. Han påpeger billedligt, at vi ser igennem vinduet, men først opdager det ’virkelige’, når vinduet er beskidt og vores skyklapper fjernes.

På trods af tunnelsynet her, er etikken en del af vores ageren og særligt synlig, når vi træffer svære beslutninger. Valg, hvis udfald får konsekvenser for et andet menneske. Med andre ord ser vi ofte først kompleksiteten, når der opstår en usikkerhed eller et problem. Dokumentation kan være med til at understøtte og belyse vores valg. På den måde er 'det etiske' en del af vores dokumentation. Vi stræber efter at "gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i dag".

Borgeren som menneske og medium

Inden vi nåede så langt, havde Jacob Birkler på humoristisk vis dekonstrueret, hvordan mange organisationer arbejder med værdier. Lidt groft danner disse ofte "grundlag" for de mest almindelige management buzzwords, mest af alt for siden hen at være til offentlig skue på vægge, hjemmesider og andre udstillingssteder?  

Jacob Birkler er som modsætning til denne pop optaget af arbejdet med de handlinger og dilemmaer, som viser os vores værdier. Som retningslinje er det en pointe at huske vores plusord i sammenhæng med deres banale modsætninger, så vi formår at balancere, hvornår vi skal være åbne/lukkede, respektfulde/despektfulde, tillidsfulde/skeptiske osv.

Se hele Jacob Birklers foredrag her: https://youtu.be/f0MpSMysjIM

Et frontstage redskab til dokumentation

Monica Andersen fra Holstebro Kommune og Søren Lytzau fra Landsbyen Sølund var gået sammen om at fortælle, hvordan de hver især arbejder med dokumentation i dagligdagen.

Monica fra Holstebro fortæller, hvordan de arbejder med risikovurderinger i forhold til at være klædt på til eventuelle uhensigtsmæssige situationer. Her har de gjort brug af et trafiklyssystem med rød, gul, og grøn, hvor borgerens humør og væremåde inddeles efter farve, så man efterfølgende kan bruge disse i dokumentationen og som en sikkerhed for ensartethed i opgavehåndteringen. Målet er at skabe de bedste vilkår for borgeren og personalet.

Landsbyen Sølund anvender Sekoia som et frontstage redskab til at skabe overblik over dagligdagen, og aktivt arbejde med den enkelte borgers handleplaner. Søren havde flere gode eksempler med på det pågældende arbejde med at skabe synlighed fra borgerens handleplaner til hverdagen. Herunder den effekt man kan måle via dataudtræk, som er med til at sikre borgernes og personalets trivsel.  

Dokumentation et led i arbejdet med personalesikkerhed

Bramdrupdam Bofællesskab i Kolding Kommune peger på vigtigheden af personalets klare forståelse for, hvordan visse opgaver udføres i forhold til borgerens trivsel og personalets sikkerhed. Her har man valgt at fokusere Sekoia på personalets opgaver i forbindelse med borgerens delmål, hændelser og instruktioner for også at skabe tryghed, også for vikarer.

Haderslev Kommune tilføjer, at de har samme glæde af overblikket i forhold vikarernes mulighed for at indgå kvalificeret i opgaveløsningen.

”Nu taler vi det samme sprog” fortæller Dorthe Barsballe Petersen, som er leder for Bostedet Vilstrupvej i Haderslev.

Dagens akademi blev rundet af med et oplæg omkring "Product Roadmap", som det så engelsk hedder. Betegnelsen dækker over kommende funktionaliteter, herunder integration til KMD Nexus og et kick ass planområde, som gør det nemmere at arbejde med kategorier på tværs af Sekoia apps. Også hvis man fx arbejder med VUM. Dagen i gennem blev der stillet skarpt fra deltagerne og gode spørgsmål fandt svar i mellem alle deltagere.

Alle oplæg blev afholdt i forbindelse med det årlige Sekoia Akademi, hvor bosteder fra hele landet bliver inviteret til at give deres holdning til et essentielt emne fra deres hverdag. 

6 skridt din organisation gennemgår,
når du skal digitalisere

I omsorgssektoren anser mange det for en svært overkommelig opgave at sende nye værktøjer ud i medarbejderes hænder – især hvis værktøjet er digitalt og fordrer en fundamental ændring af arbejdsgange. Så hvordan garderer man sig bedst muligt mod en IT-katastrofe? Læs vores bedste råd her.

25.11.2019   |   LÆS MERE
Vi gør op med 3 forbehold
mod digitale arbejdsredskaber!

Er du én af dem, som har svært ved at gennemskue strømningerne og synes, at ræset om at effektivisere og skære ind til benet, tager fokus fra hvad der betyder mest? Så er du måske medskaber af eller godt træt af de tre forbehold, som vi her ønsker at spænde ben for.

28.10.2019   |   LÆS OGSÅ
Data skal optimere driften
OG livskvaliteten hos borgere og personale

Dokumentationskravene er blevet mere omfattende de senere år. Det betyder, at mængden af data på plejecentrene og bostederne, i nogen grad, også er blevet mere omfangsrig. Langt hen ad vejen er det positivt, da bevægelsen tillader ledere og medarbejdere at tage beslutninger baseret på fakta snarere end fornemmelser. Data alene gør dog ingen forskel, så hvad er planen? Og hvilke faldgruber bør man også være opmærksom på?

24.09.2019   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911