Sekoia Akademi 2018
Socialområdet

LEGO House i Billund dannede i år ramme for socialområdets akademi den 1. marts. Her gav erfaringsudveksling og inspiration genlyd. Bostedsledere, Superbrugere og medarbejdere fra Sekoia delte viden og sugede indtryk til sig i omgivelser af klodser og kreativitet.  

Under overskriften Etisk dokumentation sporede vi os hurtigt ind på, at vores dokumentationspraksis først for alvor kommer i søgelyset, når der er et problem; en sag, mangelfuld information eller andet graverende. Ideelt byder vores dokumentation dog yderligere ind, idet den viser, at vi tager de nødvendige hensyn og agerer klogere, så snart vi forstår mere om vores egen praksis. Med tanke på at eksekvere på borgerens planer og justere samt opdatere disse, når det er nødvendigt.

Det etiske dilemma

Tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, forklarer med sit oplæg omkring etiske dilemmaer, hvordan vi ikke opdager etikken i hverdagen, medmindre vi bliver udfordret af den. Han påpeger billedligt, at vi ser igennem vinduet, men først opdager det ’virkelige’, når vinduet er beskidt og vores skyklapper fjernes.

På trods af tunnelsynet her, er etikken en del af vores ageren og særligt synlig, når vi træffer svære beslutninger. Valg, hvis udfald får konsekvenser for et andet menneske. Med andre ord ser vi ofte først kompleksiteten, når der opstår en usikkerhed eller et problem. Dokumentation kan være med til at understøtte og belyse vores valg. På den måde er 'det etiske' en del af vores dokumentation. Vi stræber efter at "gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i dag".

Borgeren som menneske og medium

Inden vi nåede så langt, havde Jacob Birkler på humoristisk vis dekonstrueret, hvordan mange organisationer arbejder med værdier. Lidt groft danner disse ofte "grundlag" for de mest almindelige management buzzwords, mest af alt for siden hen at være til offentlig skue på vægge, hjemmesider og andre udstillingssteder?  

Jacob Birkler er som modsætning til denne pop optaget af arbejdet med de handlinger og dilemmaer, som viser os vores værdier. Som retningslinje er det en pointe at huske vores plusord i sammenhæng med deres banale modsætninger, så vi formår at balancere, hvornår vi skal være åbne/lukkede, respektfulde/despektfulde, tillidsfulde/skeptiske osv.

Se hele Jacob Birklers foredrag her: https://youtu.be/f0MpSMysjIM

Et frontstage redskab til dokumentation

Monica Andersen fra Holstebro Kommune og Søren Lytzau fra Landsbyen Sølund var gået sammen om at fortælle, hvordan de hver især arbejder med dokumentation i dagligdagen.

Monica fra Holstebro fortæller, hvordan de arbejder med risikovurderinger i forhold til at være klædt på til eventuelle uhensigtsmæssige situationer. Her har de gjort brug af et trafiklyssystem med rød, gul, og grøn, hvor borgerens humør og væremåde inddeles efter farve, så man efterfølgende kan bruge disse i dokumentationen og som en sikkerhed for ensartethed i opgavehåndteringen. Målet er at skabe de bedste vilkår for borgeren og personalet.

Landsbyen Sølund anvender Sekoia som et frontstage redskab til at skabe overblik over dagligdagen, og aktivt arbejde med den enkelte borgers handleplaner. Søren havde flere gode eksempler med på det pågældende arbejde med at skabe synlighed fra borgerens handleplaner til hverdagen. Herunder den effekt man kan måle via dataudtræk, som er med til at sikre borgernes og personalets trivsel.  

Dokumentation et led i arbejdet med personalesikkerhed

Bramdrupdam Bofællesskab i Kolding Kommune peger på vigtigheden af personalets klare forståelse for, hvordan visse opgaver udføres i forhold til borgerens trivsel og personalets sikkerhed. Her har man valgt at fokusere Sekoia på personalets opgaver i forbindelse med borgerens delmål, hændelser og instruktioner for også at skabe tryghed, også for vikarer.

Haderslev Kommune tilføjer, at de har samme glæde af overblikket i forhold vikarernes mulighed for at indgå kvalificeret i opgaveløsningen.

”Nu taler vi det samme sprog” fortæller Dorthe Barsballe Petersen, som er leder for Bostedet Vilstrupvej i Haderslev.

Dagens akademi blev rundet af med et oplæg omkring "Product Roadmap", som det så engelsk hedder. Betegnelsen dækker over kommende funktionaliteter, herunder integration til KMD Nexus og et kick ass planområde, som gør det nemmere at arbejde med kategorier på tværs af Sekoia apps. Også hvis man fx arbejder med VUM. Dagen i gennem blev der stillet skarpt fra deltagerne og gode spørgsmål fandt svar i mellem alle deltagere.

Alle oplæg blev afholdt i forbindelse med det årlige Sekoia Akademi, hvor bosteder fra hele landet bliver inviteret til at give deres holdning til et essentielt emne fra deres hverdag. 

Implementerer vi stadig?
Eller er det gået af mode?

Implementering af IT og teknologi sker næppe uden en forundersøgelse af de gevinster, værktøjet lover at tilvejebringe. Sådan har særligt velfærdsteknologi solgt sig selv. Med business cases og return on investment højt på købers dagsorden. Gevinsterne har som minimum skullet opveje omkostningerne. Og gerne sikre strategiske landvindinger for de organisationer, der implementerer. Ja. Men fordi man har investeret, betyder det ikke, at gevinstrealiseringen sker problemfrit. Tværtimod.

28.11.2018   |   LÆS MERE
Klare og synlige aftaler
giver en uventet ro

I bestræbelserne på at opnå en fælles, faglig kultur har bostederne i Brønderslev kommune valgt at digitalisere nogle dokumentations- og kommunikationsprocesser. Undervejs er man stødt på en uventet gevinst, som vækker særlig begejstring.

30.10.2018   |   LÆS MERE HER
Er digitalisering relevant
på plejecentre og bosteder?

Den demografiske udfordring og de kommunale budgetter danner den ydre ramme for de betingelser, som digitaliseringen af omsorgsområdet foregår på. Men det er den øgede kompleksitet, der for alvor sætter skub i behovet.

25.09.2018   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911