Sekoia Akademi 2018
Ældreområdet

Den 28. februar løb det årlige Sekoia akademi af stablen. Denne gang var LEGO House udvalgt som ramme for erfaringsudveksling og diskussion af vigtige temaer i hverdagen - med fokus på dokumentationspraksis, herunder etisk dokumentation.

Vi beskæftiger os først rigtigt med dokumentation når der er et problem - en sag, mangelfuld dokumentation eller andet. Men ideelt byder vores dokumentation yderligere ind, den viser vi tager de nødvendige hensyn, men nok så vigtigt gør den os klogere - vi forstår mere og laver bedre planer for borgerne og fremtiden.

”Vi ser gennem vinduet, men opdager først vinduet når det er beskidt. Det samme gælder etikken”

”I hverdagen bliver etikken ikke synlig medmindre vi bliver udfordret af den. Samtidig er et etisk dilemma for den ene måske ikke et dilemma for den anden.” Sådan starter Jacob Birkler, tidl. Formand for Etisk Råd og filosof med speciale i etik, sit oplæg om etisk dokumentationspraksis. 

Grundlæggende fungerer erfaring som den etiske benzin. Det er i de konkrete situationer etikken viser sig, hvor både institutionens såvel som individets principper viser sig. Principper, der kan fungere som fyrtårn, man kan navigere ud fra.

Digitalisering kan virke som en hjælpende hånd i dokumentations øjemed. Som udgangspunkt kan teknologier ikke være uetiske, men det kan brugen af disse være. Derfor er det nødvendigt at have for øje, at dokumentation er til for at sikre både borgeren og personalet.

Se hele Jacob Birklers foredrag her: https://youtu.be/f0MpSMysjIM

Efter Jacob Birklers inspirerende oplæg var det tid til at høre fra nogle cases i praksis. Her stod Meta Mariehjemmet og Vejen Kommune klar med spændende vinkler på brugen af Sekoia i deres hverdag.

Fra prosatekst til handlingsorienteret kommunikation

Meta Mariehjemmet i Gadbjerg nær Vejle har arbejdet med Sekoia siden april 2017. En væsentlig fordel efter introduktionen af Sekoia er at døgnrytmeplanerne er blevet mere borgercentrerede. Helt konkret blev opgaveanvisningen omskrevet til jeg-form for at sikre borgeren hele tiden er i centrum for opgaveløsningen. Til dette har integrationen mellem KMD Nexus og Sekoia været en stor fordel, der har sparet meget tid i hverdagen.

Døgnrytmeplanerne er blevet et arbejdsredskab, i stedet for noget der skal udfyldes af pligt. Dokumentationsfrekvensen er også blevet øget betragteligt med Sekoia, da de små sedler folk havde liggende i lommerne, der nogle gange blev glemt nu kan dokumenteres hurtigt og nemt. Resultatet af dette er en øget kvalitet og sikkerhed i hverdagen – både for personale og borgere.

For hele tiden at være opdateret på brugen af Sekoia og forankre værktøjet i hverdagen, har Meta Mariehjemmet besluttet at afvikle en ”Sekoia cafe” den første mandag i hver måned. Caféen er tiltænkt pårørende, borgere og personale, der har brug for enten introduktion eller råd til, hvordan man bedst muligt udnytter Sekoias muligheder.

Færre UTH og bedre trivsel

Erfaringerne Vejen Kommune har gjort sig, efter at have arbejdet med Sekoia, er positive. Informationer er blevet mere lettilgængelige, hvilket har haft en mærkbar effekt på vikarernes arbejde på plejecenteret.

Andre positive effekter inkluderer færre UTH’er – især på medicingivning, hvor antallet er blevet reduceret til 0 (!). Den forbedrede informationsdeling og sikkerhed i hverdagen har desuden resulteret i en mærkbar bedre trivsel på Plejehjemmet Lundtoft.

Fra et ledelsesmæssigt perspektiv har Plejehjemmet Lundtoft valgt at dele Sekoias ledelsesværktøj med personalet. Dermed ved personalet præcis, hvad ledelsen ser. Dette gøres ikke for at overvåge personalet, men derimod for at give mulighed for sparring, så praksis kan blive endnu bedre.

Alle oplæg blev afholdt i forbindelse med det årlige Sekoia akademi, hvor plejecentre fra hele landet bliver inviteret til at give deres holdning til et essentielt emne fra deres hverdag.

En genvej til
datadrevne plejehjem

At gøre information og data, som er opsamlet gennem tid og på tværs af en kommune, til en fast del af beslutningsgrundlaget i frontlinjen. Det virker måske kompliceret eller fremtidigt? Så slemt står det dog ikke til. Faktisk kan det gøre en verden til forskel. Men hvad mener vi egentlig med datadreven?

24.01.2019   |   LÆS MERE
Backendudvikler til digitalt værktøj til plejesektoren.

Du har lyst til at arbejde et sted, hvor du kan fordybe dig i et produkt. Du har lyst til at være ekspert i den løsning, som du bygger, og du har lyst til at være med til at bygge og drifte en platform, som er i konstant forandring. Du vil gerne bygge software, der giver mening og gør en reel forskel for kunderne og brugerne. Hvor hver eneste feature skaber værdi og udvikles i høj, kompromisløs kvalitet.

02.01.2019   |   Læs mere
Implementerer vi stadig?
Eller er det gået af mode?

Implementering af IT og teknologi sker næppe uden en forundersøgelse af de gevinster, værktøjet lover at tilvejebringe. Sådan har særligt velfærdsteknologi solgt sig selv. Med business cases og return on investment højt på købers dagsorden. Gevinsterne har som minimum skullet opveje omkostningerne. Og gerne sikre strategiske landvindinger for de organisationer, der implementerer. Ja. Men fordi man har investeret, betyder det ikke, at gevinstrealiseringen sker problemfrit. Tværtimod.

28.11.2018   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911