Sekoia Akademi 2018
Ældreområdet

Den 28. februar løb det årlige Sekoia akademi af stablen. Denne gang var LEGO House udvalgt som ramme for erfaringsudveksling og diskussion af vigtige temaer i hverdagen - med fokus på dokumentationspraksis, herunder etisk dokumentation.

Vi beskæftiger os først rigtigt med dokumentation når der er et problem - en sag, mangelfuld dokumentation eller andet. Men ideelt byder vores dokumentation yderligere ind, den viser vi tager de nødvendige hensyn, men nok så vigtigt gør den os klogere - vi forstår mere og laver bedre planer for borgerne og fremtiden.

”Vi ser gennem vinduet, men opdager først vinduet når det er beskidt. Det samme gælder etikken”

”I hverdagen bliver etikken ikke synlig medmindre vi bliver udfordret af den. Samtidig er et etisk dilemma for den ene måske ikke et dilemma for den anden.” Sådan starter Jacob Birkler, tidl. Formand for Etisk Råd og filosof med speciale i etik, sit oplæg om etisk dokumentationspraksis. 

Grundlæggende fungerer erfaring som den etiske benzin. Det er i de konkrete situationer etikken viser sig, hvor både institutionens såvel som individets principper viser sig. Principper, der kan fungere som fyrtårn, man kan navigere ud fra.

Digitalisering kan virke som en hjælpende hånd i dokumentations øjemed. Som udgangspunkt kan teknologier ikke være uetiske, men det kan brugen af disse være. Derfor er det nødvendigt at have for øje, at dokumentation er til for at sikre både borgeren og personalet.

Se hele Jacob Birklers foredrag her: https://youtu.be/f0MpSMysjIM

Efter Jacob Birklers inspirerende oplæg var det tid til at høre fra nogle cases i praksis. Her stod Meta Mariehjemmet og Vejen Kommune klar med spændende vinkler på brugen af Sekoia i deres hverdag.

Fra prosatekst til handlingsorienteret kommunikation

Meta Mariehjemmet i Gadbjerg nær Vejle har arbejdet med Sekoia siden april 2017. En væsentlig fordel efter introduktionen af Sekoia er at døgnrytmeplanerne er blevet mere borgercentrerede. Helt konkret blev opgaveanvisningen omskrevet til jeg-form for at sikre borgeren hele tiden er i centrum for opgaveløsningen. Til dette har integrationen mellem KMD Nexus og Sekoia været en stor fordel, der har sparet meget tid i hverdagen.

Døgnrytmeplanerne er blevet et arbejdsredskab, i stedet for noget der skal udfyldes af pligt. Dokumentationsfrekvensen er også blevet øget betragteligt med Sekoia, da de små sedler folk havde liggende i lommerne, der nogle gange blev glemt nu kan dokumenteres hurtigt og nemt. Resultatet af dette er en øget kvalitet og sikkerhed i hverdagen – både for personale og borgere.

For hele tiden at være opdateret på brugen af Sekoia og forankre værktøjet i hverdagen, har Meta Mariehjemmet besluttet at afvikle en ”Sekoia cafe” den første mandag i hver måned. Caféen er tiltænkt pårørende, borgere og personale, der har brug for enten introduktion eller råd til, hvordan man bedst muligt udnytter Sekoias muligheder.

Færre UTH og bedre trivsel

Erfaringerne Vejen Kommune har gjort sig, efter at have arbejdet med Sekoia, er positive. Informationer er blevet mere lettilgængelige, hvilket har haft en mærkbar effekt på vikarernes arbejde på plejecenteret.

Andre positive effekter inkluderer færre UTH’er – især på medicingivning, hvor antallet er blevet reduceret til 0 (!). Den forbedrede informationsdeling og sikkerhed i hverdagen har desuden resulteret i en mærkbar bedre trivsel på Plejehjemmet Lundtoft.

Fra et ledelsesmæssigt perspektiv har Plejehjemmet Lundtoft valgt at dele Sekoias ledelsesværktøj med personalet. Dermed ved personalet præcis, hvad ledelsen ser. Dette gøres ikke for at overvåge personalet, men derimod for at give mulighed for sparring, så praksis kan blive endnu bedre.

Alle oplæg blev afholdt i forbindelse med det årlige Sekoia akademi, hvor plejecentre fra hele landet bliver inviteret til at give deres holdning til et essentielt emne fra deres hverdag.

Data skal optimere driften
OG livskvaliteten hos borgere og personale

Dokumentationskravene er blevet mere omfattende de senere år. Det betyder, at mængden af data på plejecentrene og bostederne, i nogen grad, også er blevet mere omfangsrig. Langt hen ad vejen er det positivt, da bevægelsen tillader ledere og medarbejdere at tage beslutninger baseret på fakta snarere end fornemmelser. Data alene gør dog ingen forskel, så hvad er planen? Og hvilke faldgruber bør man også være opmærksom på?

24.09.2019   |   LÆS MERE
Pleje- og handleplanen er fejlbehæftet
og bliver aldrig perfekt

Hvorfor er det, at planerne aldrig sidder helt i skabet? En detaljeret og perfekt pleje- eller handleplan findes måske slet ikke. Oftest hører man kun om det besværlige ved at operationalisere borgernes planer, til trods for nødvendigheden af samme. Formår vi ikke at sætte disse i spil i dagligdagen, er de lige så lidt givende, som hvis de forblev i skuffen. Planerne kan dog mere end det.

21.08.2019   |   LÆS MERE
Overdreven dokumentation
er en belastning

At forstå de mange skemadrevne og tavlebaserede rutiner på et plejecenter eller et bosted er ikke en nem opgave. Der findes nærmest endeløse dokumentationsformer. Hver med sine historiske grunde og med mulighed for at understøtte det faglige arbejde. Samtidig optager disse en god del af tiden til rådighed for social omsorg.

16.05.2019   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911