Personlige planer er tiden værdDet kan være svært at træde ud af de mere generiske standarder, og vanens magt fylder en del, når der skal udarbejdes plejeplaner, døgnrytmeplaner og handleplaner. Det kan være tidskrævende at opbygge tilpassede, personlige vinkler for hver borger, men det er også her, man kan gøre en forskel med en omsorgsfuld indsats.

At arbejde individuelt handler i høj grad om at forholde sig til det menneske, man står over for; vedkommendes behov og ønsker. Ikke som i modsætning til at arbejde systematisk. Faktisk i tillæg arbejde koordineret med individuelle udgangspunkter. Her kan digitalisering bidrage og forlænge medarbejdernes individuelle viden om den enkelte borger til hinanden samt alle afløsere eller vikarer i huset.

Denne film fra engelske SCIE (Social Care Institute for Excellence) viser, hvad de tænker “personalisation” er. 

Tips til den personlige plejeplan

I den sammenhæng har vi interviewet stifter og direktør af BKR Care Consultancy, Bhavna Keane-Rao, om at sætte det personlige først.

1) Fra ‘Hvad fejler du” til “Hvad er vigtigt for dig”?
En stor del af arbejdet med at skræddersy og levere på individuelle plejeplaner, har at gøre med et skifte fra patientliggørelse til personliggørelse. Det kræver et helhedsorienteret syn på de mennesker, man arbejder med. Og en tro på, at det giver mening at kende borgerens liv og levned – for at hjælpe med personens ønsker og behov. Hvad de har lavet gennem et langt liv, har betydning for hvem de er i dag. Jo mere af den historie man kender, desto mere tillid kan man bygge ind i relationen. Den slags giver mening. Og positionen kan bruges til konstant at levere resultater – med omsorg.

2) Borgerens behov er ikke statiske
Det er væsentligt at huske på, at plejebehov ændrer sig løbende. Hvad der var gyldigt i går, er ikke partout en sandhed i morgen. For at imødekomme disse ændringer, er det vigtigt at borgerens planer ændrer sig med borgeren selv. Dette skal kunne gøres uden særlig teknisk indsigt eller tid til rådighed. Planerne skal være dynamiske, ligesom borgerne.

3) Værdsæt det unikke ved personen
Alt hvad vi gør, ejer en unik og personlig karakter. Også som plejemodtager på et bosted eller plejecenter. Hvis medarbejderne her har mulighed for at observere og inkludere deres betragtninger i plejeplanerne, er der større chance for at vi rammer plet. Hvis man kan spore ændringer i humør, adfærd og sundhed, er man bedre i stand til at svare på de behov, der løbende ændrer sig. Er der fx noget, som gør en borger vred eller glad, er det værd at vide, så de rette foranstaltninger kan blive iværksat.  

Der findes rigtig mange gode eksempler på den tilgang i de danske kommuner. Og uden for kommunalt regi, er der spændende selvejende organisationer og friplejehjem, som har fuld fart på service innovationen.

Landsbyen Sølund er Danmarks største botilbud. uden man her går på kompromis med borgernes særlige og individuelle behov. Alle skal opleve meningsgivende og betydningsfulde liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.

Læs mere uddybende om Sølunds erfaringer med Sekoia her

Louise Mariehjemmet
Læs også hvilke erfaringer Louise Mariehjemmet i Brønshøj har gjort sig igennem implementeringen af et digitalt værktøj.
07.08.2018   |   Dokumentation, Data, Andet,
Implementerer vi stadig?
Eller er det gået af mode?

Implementering af IT og teknologi sker næppe uden en forundersøgelse af de gevinster, værktøjet lover at tilvejebringe. Sådan har særligt velfærdsteknologi solgt sig selv. Med business cases og return on investment højt på købers dagsorden. Gevinsterne har som minimum skullet opveje omkostningerne. Og gerne sikre strategiske landvindinger for de organisationer, der implementerer. Ja. Men fordi man har investeret, betyder det ikke, at gevinstrealiseringen sker problemfrit. Tværtimod.

28.11.2018   |   LÆS MERE
Klare og synlige aftaler
giver en uventet ro

I bestræbelserne på at opnå en fælles, faglig kultur har bostederne i Brønderslev kommune valgt at digitalisere nogle dokumentations- og kommunikationsprocesser. Undervejs er man stødt på en uventet gevinst, som vækker særlig begejstring.

30.10.2018   |   LÆS MERE HER
Er digitalisering relevant
på plejecentre og bosteder?

Den demografiske udfordring og de kommunale budgetter danner den ydre ramme for de betingelser, som digitaliseringen af omsorgsområdet foregår på. Men det er den øgede kompleksitet, der for alvor sætter skub i behovet.

25.09.2018   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911