3 digitale tips der
opkvalificerer fagligheden

På mange plejecentre og bosteder er hverdagen præget af travlhed, som gør det svært for personalet at prioritere deres opgaver og skabe den ønskede tid til hver enkelt borger. Der stilles samtidig høje krav til kommunerne om at dokumentere indsatsen og sikre serviceniveauet. Det krydspres kræver meget af arbejdspladsen og særligt kommer der tryk på de faglige beslutninger.

Flere steder foregår dokumentationen i prosa på kontoret. Det betyder, at personalet går fra de borgerrettede opgaver tilbage til kontoret, når der skal dokumenteres. Den procedure stiller krav til deres overblik. Undervejs skal de notere og huske detaljer af den indsats, de befinder sig midt i. Resultatet er til tider, at detaljelag går tabt eller ikke dokumenteres tilstrækkeligt, hvilket i sidste ende er med til at forringe kommunikationen fra kollega til kollega. Og i værste tilfælde så tvivl om borgerens plan. Når man ikke ved, hvilke opgaver der er løst (og hvordan), bruger man tid på at (gen-)forklare til kolleger – eller opsøge denne viden. Tid, som kunne være brugt sammen med borgerne eller til at planlægge og udføre andre faglige opgaver.

Hvordan kan man opkvalificere fagligheden?

Der findes ingen hurtig løsning til at skabe en hverdag med mindre tryk på og en mere rodfæstet faglighed. Der er dog en række ting, man kan gøre for at lette personalet i at bringe deres ekspertise i spil. 3 af de tips findes her: 

1) Sæt fokus på sammenhængen mellem planlægning og udførelse af de faglige opgaver.

Hvordan ser planen for den enkelte borger ud? Og hvordan er jeg lige nu i gang med at understøtte denne? Lad sammenhængen diktere dokumentationsprocessen, idet den vil virke mere koordineret mod borgerens behov, samt medarbejdernes arbejdsprocesser.

2) Gør det vigtigere at levere på behovet end at dokumentere på indsatsen.

Hvis der ikke arbejdes på at gøre det mindre besværligt at dokumentere, må den enkelte medarbejder vælge, hvad der er vigtigst i situationen, så der ikke opstår ”skin-dokumentation”. Her tror alle, vi har nået det påkrævede, mens det reelt set kan være, at det modsatte er tilfældet. Flere steder sker denne ubevidste forrykkelse af det egentlige ansvar, så personalet kommer til at kompensere for manglende overblik/tid i opgaveløsningen (læs artikel fra Politiken).

3) Fortløbende dokumentation sikrer bedre kommunikation

Endnu mere konkret, kan personalet få gavn af at opsamle og aflevere viden undervejs i dagligdagen – i kontekst af deres faglige arbejde. Det vil højne organisationens samlede evne til at træffe beslutninger på et veloplyst og dokumenteret grundlag. Når man fortløbende har den nyeste indsigt i dagens plan, kan man anvende sin viden til at bidrage på så højt et fagligt niveau som muligt.

Dokumentationsprocessen betragtes ofte som en sur pligt, idet den ikke er blandt hovedårsagerne til, at det faglige personale har valgt omsorgsområdet. Den kan dog vendes til noget positivt, hvis også dokumentationen bidrager til at løfte niveauet i opgaveløsningen

Læs mere om Dokumentation: Fra sur pligt til værdifuld kommunikation

Konkrete ændringer følger det faglige løft: Flere gåture og stringent medicingivning

Nordstjernen i Brønderslev er et bosted for svært udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin. Der bor i alt 30 borgere fordelt på 6 levegrupper. Og her har man fokus på fagligheden, hvilket værdsættes af personalet, der bl.a. har indført nye tiltag i forbindelse med det faglige fokus. Pædagog Karen Louise Frandsen forklarer: 

Vi har skabt et nyt tiltag omkring motivation om frisk luft til borgeren. Det er lagt ind (på Sekoia skærmen) hver dag på alle borgere, og det gør, at de kommer mere ud. Det synliggør det i en helt anden grad og gør at borgerne kommer ud i meget større grad

Et andet område som er blevet væsentligt forbedret på Nordstjernen, er medicinhåndtering. Det giver medarbejderne ro i maven, når de ved, at alle opgaver er blevet løst på den rette måde:

Opgaven vedrørende borgernes medicin er generelt meget bedre. Det var så træls at være kommet hjem og have glemt noget. Det sker bare ikke nu, for det bliver vinget af og det er så synligt. Instrukserne er bare så meget mere synlige og bedre at forstå; at du lige bladrer 10 billeder igennem og ikke behøver læse en masse. Det er meget mere forståeligt i billede og video form

Et væsentligt resultat af at skabe plads til fagligheden i opgaveløsningen er den øgede ensartethed. Det kan imidlertid være svært, hvis man kun taler med sine kolleger om, hvad man har nået og ikke hvordan man har løst en opgave – og hvorfor. Med det fokus kan man skabe en oplevelse i dagligdagen for borgeren. Og medarbejderne!

Læs hele casen fra Brønderslev og Nordstjernen.

Hvorfor de personlige
planer er tiden værd

Det kan være svært at træde ud af de mere generiske standarder, og vanens magt fylder en del, når der skal udarbejdes plejeplaner, døgnrytmeplaner og handleplaner. Det kan være tidskrævende at opbygge tilpassede, personlige vinkler for hver borger, men det er også her, man kan gøre en forskel med en omsorgsfuld indsats.

21.02.2018   |   LÆS MERE
Til kamp for overblikket:
Flere observationer og færre UTH

Det er praktisk talt umuligt at undgå fejl og utilsigtede hændelser i en travl hverdag. Til trods her for, er det muligt at foretage forebyggende handlinger, så antallet af fejl reduceres. Der findes ingen sølvkugle, som fjerner alle UTH. Det kræver en anden og mere systematisk indsats at få bugt med manglende overblik og utilgængelig information i selve plejesituationen

23.01.2018   |   LÆS MERE
3 måder at fremtidssikre
dokumentationsopgaven

De seneste ti år er der kommet mere fokus på personlig pleje, sundhedsfaglige opgaver, dokumentation og rehabilitering. I dag bruger medarbejderne mindre tid på socialt samvær med borgerne. Den situation kan påvirkes.

21.11.2017   |   LÆS MERE
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911