Er du fagperson?

Der bliver løbet rigtig stærkt på de danske plejecentre og bosteder. Det kan være svært at følge med, og særligt svært at finde tid til kerneopgaven med omsorg og nærvær. Det vil vi gøre noget ved.

Mange steder kæmper personalet med stigende krav til dokumentation, konstant tilgang af opgaver og ikke særligt tidssvarende værktøjer. Det kan blive til en hverdag, der føles som en lang række af afbrydelser og på lang sigt et hårdt arbejdsmiljø, hvor man altid kæmper for at følge med.


Når man er midt i en travl hverdag, oplever man ofte mest de negative sider af arbejdet. I glemmer måske, hvorfor det var omsorgsarbejdet, I valgte i sin tid. Og ikke et andet erhverv. Sådan er det nok i mange jobs. Men det hjælper bare ikke i situationen. Her tæller opbakning fra ledelsen, et godt kollegialt fællesskab, faglig stolthed og de nære stunder.

Det skal være dejligt at møde ind og tage fat. Du skal vide hvad der forventes af dig og du skal have de nødvendige redskaber til at yde den rette indsats. Den rigtige pleje kan være svær at opnå. Derfor er overblik på dagen og adgang til information nødvendig for at løfte opgaven - alt sammen præsenteret og leveret i øjenhøjde, i et brugervenligt værktøj.


Det faglige valg
har været under pres

Af mange årsager har det faglige valg været udsat for pres de seneste år. Den øgede mængde arbejde i plejesektoren, borgernes mere og mere komplekse behov og den stigende dokumentation. Det er emner, som ofte fylder i landskabet og optager os alle.

Sekoia tror på at understøtte personalets faglighed. Og vi tror på, at de rigtige beslutninger træffes af fagpersoner på et oplyst grundlag. Som vi ser det, er det en af hjørnestene i og en forudsætning for, en god indsats. Derfor arbejder vi målrettet for at bringe fagligheden i spil - til gensidig gavn for alle.

Vil du vide mere?

Send os gerne en mail på kontakt@sekoia.dk eller ring på 7229 2911

Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911