Er du fagperson?

Der bliver løbet rigtig stærkt på de danske plejecentre og bosteder. Det kan være svært at følge med. Og særligt svært at finde tid til kerneopgaven med omsorg og nærvær. Det vil vi gøre noget ved.


Mange steder kæmper personalet med stigende krav til dokumentation, konstant tilgang af opgaver og ikke særligt tidssvarende værktøjer. Det kan blive til en hverdag, der føles som en lang række af afbrydelser og på lang sigt et hårdt arbejdsmiljø, hvor man altid kæmper for at følge med. 

Det skal være nemt at møde ind og sætte sin faglighed i spil. Du skal vide, hvad der forventes af dig og du skal have de nødvendige redskaber til at yde den rette indsats. Den rigtige pleje kan være svær at opnå. Derfor er overblik på dagen og adgang til information nødvendig for at løfte opgaven. Det hjælpe vi med.


Det faglige valg
er under pres

Af mange årsager har det faglige valg været udsat for pres de seneste år. Den øgede mængde arbejde i plejesektoren, borgernes komplekse behov og den stigende dokumentation. Det er emner, som fylder og optager os alle.

Her understøtter Sekoia personalets faglighed. Og vi tror på, at de rigtige beslutninger træffes af fagpersoner på et oplyst grundlag. Som vi ser det, er det en af hjørnestene i, og en forudsætning for, en god indsats. Derfor arbejder vi målrettet for at bringe fagligheden i spil - til gensidig gavn for alle.

Vil du vide mere?

Send os gerne en mail på kontakt@sekoia.dk eller ring på 7229 2911

Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911