Integration til KMD Nexus

Sekoia er skabt til at gøre hverdagen nemmere for personalet, med udgangspunkt i arbejdet tættest på borgeren. Integrationen til KMD Nexus er en styrkelse af deres arbejde. Sammenspillet sikrer overgangen mellem de administrative og operationelle processer.

 

Borgerinfo og stamdata

Det er muligt at hente de centrale oplysninger om borgeren direkte i Sekoia. Det gør det hurtigere at finde telefonnummeret til lægen eller nærmeste pårørende, når situationen byder det.

Derudover henter integrationen det generelle billede fra særligt fremhævede skemaer i Nexus, som eksempelvis kan inkluderer smittefare, triage og indikation for genoplivning.

Medicin

Sekoia viser en liste med planlagte medicinopgaver fra Nexus' medicinkort. En medicinopgave indeholder informationer om præparat og dosis, så personalet har de informationer til rådighed, der sikrer håndteringen af borgernes medicin. Medicinadministrationer kan dokumenteres i Nexus med et flueben i Sekoia.

Udlevering af PN-medicin kan registreres i Nexus fra Sekoia, hvorfra det også er muligt at se loggen over samtlige PN-udleveringer de sidste 48 timer.

Foruden de målrettede integrationer opererer flere Sekoia-kunder med en direkte tunnel til Nexus. I denne variation kan brugerne åbne hele Nexus i Sekoia. Det giver dem adgang til de dele af deres EOJ, som ikke er dækket af de målrettede integrationer.

Vil du vide mere om integrationen med KMD Nexus?

Send os en mail på kontakt@sekoia.dk eller ring på 7229 2911

Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911