Funktionalitet

Sekoia er bygget op om en række funktioner, der understøtter dokumentation og planlægning på plejecentre og bosteder. Den mobile løsning skaber overblik og sikrer en strømlinet kommunikation. Med integration til KMD Nexus.Opgaver og aktiviteter

Med Sekoia kan I koordinere det samlede arbejde med den enkelte borger. Se alle dagens opgaver og ving af i takt med, at de bliver gennemført. 

Opgavelisten dikterer ikke, hvad I skal, men hjælper jer med at prioritere aktiviteter og sikrer, at intet bliver glemt. Et godt overblik, med andre ord. Fra den enkelte borgers pleje og omsorg til hele afdelinger, enheder og organisationer.

 Instruktioner

Billeder eller videoer i Sekoia kalder vi instruktioner. De kan bruges til at kvalitetssikre de forskellige opgaver, og gør det muligt at udføre aktiviterne på samme måde, uanset hvem der udfører dem. 

Instruktioner anvendes blandt andet til rehabilitering, træning og ADL-støtte. Instruktioner kan være nyttige påmindelser, som hjælper personalet med specifikke vejledninger. 

Plejepersonalet har også mulighed for tilføje hjælpsomme kommentarer til hver instruktion. Registrering af hændelser

Personale på bosteder og plejecentre bruger en stor del af arbejdstiden på registrering og dokumentation. Sekoia gør det muligt lynhurtigt at registrere forudsete, men ikke planlagte hændelser, som fx nødkald, væskeindtag eller utilsigtede hændelser. Uden at forlade borgeren.

Det bliver nemmere at samle og analysere data, som I kan bruge til at forbedre indsatsen og dokumentationen.Planer

Borgernes planer er centrale og retningsgivende for personalet. I Sekoia er disse struktureret mod en klassifikation som fx VUM eller FSIII.

I sammenhæng med Opgaver og Hændelser giver det et komplet billede af arbejdet med borgeren. Samtidig kan man se rapporter over indsatsen, så opfølgning bliver nemmere og mere præcis. Til gavn for kvaliteten og borgeren.


Administration

Sekoia har også en administrationsside, hvor man tilpasser systemet til sin organisation, arbejdsmetoder og mål. Med andre ord, er det her, man opretter nye brugerprofiler, borgere og planer. Eller læser rapporter. 

Kun superbrugere, administratorer og ledere arbejder i administrationen. Det er dem der tilpasser, hvordan de mobile enheder støtter jeres arbejdsgange. 


Sekoia guide

Selv med en brugervenlig administration, kan der være behov for en guide til opsætning og konfiguration af planlægningsløsningen.

I Sekoia er denne interaktiv og retter sig efter, hvad du vil. Guiden kan til enhver tid aktiveres og hjælpe dig med at gennemføre din opgave. Guiden viser fx vej, hvis du ønsker at tilføje nye kategorier, oprette nye planer, brugere eller borgere. Eller hvis den skal vise dig, hvordan du skaber nye rapporter. 

Selv under implementeringen kan guiden være nyttig som et værktøj til læring i Sekoia. 

 


Rapporter

Kvalitetsarbejde og udvikling af arbejdsgange kræver støtte og overblik. I Sekoia har man den mulighed i sine rapporter. Her findes et overblik over borgernes mange planer, evaluering af disse og støtte til at træffe foranstaltninger, så vi også lærer af vores dokumentation. 

Sekoia fremmer en sund rapporteringskultur, der gør det muligt for ansvarlige medarbejdere at få et bedre overblik på tværs af enheder, aktiviteter, brug af systemet og meget mere.

Vil du booke en demo?

Send os en mail på kontakt@sekoia.dk eller ring på 7229 2911

Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911