”Vi har fået et helt andet overblik og det giver os en tryggere hverdag”

Bedre pleje for færre penge. Sådan lyder konklusionen fra Odense Kommune, hvor Sekoia er blevet implementeret på alle plejecentre.

I Odense Kommune undersøgte man forholdene på de kommunale plejecentre, og konklusionen var klar: Plejerne oplevede en hverdag med for mange afbrydelser og for lidt tid med borgerne. Med udsigt til besparelser skulle løsningen findes i smartere arbejdsgange, ikke flere ansatte, og valget faldt på Sekoia.

 

Overblik og overskud

På plejecentrene mærker man tydeligt forskellen. Ifølge rehabiliteringsleder Heidi Tange på Plejecenter Ærtebjerghaven i det nordlige Odense bidrager Sekoia til en roligere hverdag med færre utilsigtede hændelser, som f.eks. fejlmedicinering på grund af travlhed og manglende overblik.

”Nu kan medarbejderne hele tiden se, hvor de er kommet til, hvilket giver en roligere hverdag. Førhen skulle man ofte spørge sin kollega, om Hr. Jensen f.eks. havde fået sin medicin, det skal man ikke længere, fordi det nemt kan ses i Sekoia. Det understøtter også vores arbejde med rehabilitering, fordi Sekoia giver mulighed for opgavebeskrivelser med udgangspunkt i borgerens mål og delmål.”

Læs mere om rapportering og forbyggelse af UTH her. 

Både-og-løsninger

Presset på plejesektoren vil stige i de kommende år. Historisk store generationer nærmer sig pensionsalderen og flere har brug for kompleks og omfattende pleje. I Odense Kommune mener man, at der er behov for velfærdsteknologi, der sikrer, at tiden bliver brugt, hvor den gør en forskel.

”Det er den type løsninger, der giver mere livskvalitet til borgerne, letter arbejdsdagen for medarbejderne og hjælper os med at frigive ressourcer til de borgere, der har allermest brug for hjælp,” konkluderer Brian Skov Nielsen.

”Med det nye system skaber vi en hverdag med bedre overblik. Samtidig kan vi se, at vi faktisk kan spare tid i forhold til f.eks. overlevering af opgaver og planlægning af dagen, fordi man på en gang kan overskue dagens samlede opgaver og opgaverne i forhold til den enkelte borger. Det giver et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere.”

Læs mere om hvilke 3 kerneområder data vil forbedre.

Brian Skov Nielsen, Rådmand i Odense Kommune

"Med det nye system skaber vi en hverdag med bedre overblik. Samtidig kan vi se, at vi faktisk kan spare tid"

Rådmand Brian Skov Nielsen, Odense Kommune

Odense case facts

  • Sekoia er implementeret på alle plejecentre og flere bosteder
  • Odense har over 2.500 medarbejdere, der dagligt anvender Sekoia
  • Kommunen estimerer, at Sekoia frigiver ca. 12 mio. kr. årligt
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911