“Vi ønsker at skabe en tryg ramme, hvor følelsen af at arbejde og bo et rart sted, er i højsædet”

Implementeringen af et digitalt værktøj medfører en opgaveforenkling, som tilgodeser overblikket og skaber fokus på den enkelte borgers behov. 

I Brønshøj har Louise Mariehjemmet i mere end et år arbejdet med et digitalt redskab til at skabe fokus på borgernes individuelle behov og livskvalitet. Og den digitale dimension giver muligheder, som man ikke før havde.

 

Borgere på Louise Marie

Delagtighed i trygge rammer

På plejehjemmet i Brønshøj er der fokus på at støtte medarbejdere, borgere og pårørende – på en åben og inddragende måde. Her er rolige stunder i fællesskabet i højsædet. Som altid. Det nye er, at man har taget den digitale verden til sig, for at udbygge og fastholde disse værdier: 

”Vi har skabt en roligere dag for både borgere og medarbejdere. Samtidig kan vi spare tid i forhold til overlevering, administration og planlægning af dagen hos medarbejdere og vikarer. Hele tiden med individet i centrum,” fortæller Sussie Lysholm, der er forstander på Louise Mariehjemmet.

Missionen er underliggende at sikre et set-up, der involverer de ældre i den professionelle plan:

”Vi ønsker at skabe en tryg ramme og hverdag, hvor følelsen af at bo og arbejde et rart sted er i højsædet. Hvor hver enkelt person bliver støttet i at bevare sig selv, sit særpræg, sin livsrytme og sine interesser”, uddyber hun.

Læs mere om hvorfor de personlige planer er tiden værd. 

Opgaveforenkling som svar på øget pres 

Kravene til plejesektoren er blevet trukket tydeligt op de senere år. Det øger presset på dokumentation og organisation. Det mærker medarbejderne også. Af samme årsag er man glade for den digitale udvikling

”Vi har fået fint gavn af opgaveforenklingen, som Sekoia indebærer. Vi har fået styrket vores overblik og nogle klare arbejdsgange, der tager højde for den enkelte borgers ønsker og formåen,” lyder det fra medarbejderne på Louise Mariehjemmet.                                                                       

Også integrationen til KMD Nexus er populær:

”Det handler konsekvent om borgeren. Og om at frigøre tid til omsorg og nærvær. Integrationen til KMD Nexus i Sekoia giver os god værdi. Den sløjfer nogle ture til og fra kontoret. Og så er den med til at gøre plejen for vores borgere mere sikker,” konkluderer Sussie Lysholm.

Læs her hvordan data understøtter plejen. 

Borgeren i centrum for digitalisering 

"Det handler konsekvent om borgeren. Og om at frigøre tid til omsorg og nærvær"

Forstander på Louise Mariehjemmet, Sussie Lysholm

"Louise" case facts

  • Louise Mariehjemmet er en del af Mariehjemmene, som er en privat, uafhængig, non-profit organisation
  • Louise ligger i Svenskelejren i Brønshøj, med 39 boliger og en mission om at skabe høj livskvalitet
  • Her er Sekoia med til at skabe overblik og vellidte arbejdsgange, der tager højde for den enkelte borgers ønsker og formåen 
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911