Her bestemmer Arne Gustavsson! Og det går meget godt:"Skærmen er god! Jeg er så glad for personalet. Der står jo alt om mig der. Præcis hvilken medicin og hjælp jeg behøver. Det står jo der." 

Frösunda Omsorg er en værdidreven virksomhed. Det betyder, at personalet arbejder ud fra samme værdisæt. Dybest set drejer det sig om at skabe den største værdi for borgerne, som her kaldes for kunder. Det er jo dem, der betaler. Den kongstanke har de kaldt for Frösunda-idéen.

Nye arbejdsgange hjælper på compliance

"Det var en udfordring at nå det, vi skulle. Og bagefter signere og dokumentere arbejdet. Så vi kunne sikre, at opgaverne blev udført og dokumenteret"

Antonio Cabot, Plejecenterleder på Gutasund

Udfordringen var at nå alt og dokumentere samtidig

Omkring 8000 medarbejdere følger Frösunda-idéen. Og visionen er klar og tydelig:

”Det betyder, at vores kunder kan påvirke og styre deres egen hverdag. Og her spiller Sekoia faktisk en vigtig rolle. Alt hvad vi tidligere gjorde på papir, håndterer vi nu digitalt,” fortæller Antonio Cabot, som er plejecenterleder for Gutasund i Uppsala.

En af de store udfordringer, som digitalisering er med til at løse, har at gøre med ”compliance”. Med en relativt stor medarbejdergruppe er der mange, som udfylder en vigtig rolle hver dag. Her gælder det om at holde tungen lige i munden og sikre fælles fodslag:

”Det var en udfordring at nå det, vi skulle. Og bagefter signere og dokumentere arbejdet for at kunne følge med i og sikre, at opgaverne blev udført og dokumenteret.”

Det fornødne overblik gør arbejdet enkelt og borgernært

Også medarbejderne er glade for digitaliseringen og hjælpen i dagligdagen:

”Den største fordel for mig med Sekoia er, at det gør mit arbejde lettere. Det bliver enkelt. Der er ikke meget papirarbejde tilbage. Man tjekker bare og signerer. Man har jo al sin information der. Man kan ikke glemme noget,” fortæller Ramadan Abdinasir, som er sygehjælper på Gutasund.

Inden implementeringen af Sekoia kunne det være svært at opnå det fornødne overblik, fortæller koordinator, Emmie Jarlekrans.

”Jeg ser også, at det giver vores kunder, der bor her, en tryghed. Fordi deres plejeplan, som er oprettet efter deres ønsker og behov, kommer let og behændigt ud til personalet. Så alle deler information. Og det gør, at personalet kan arbejde efter det, kunden selv ønsker, og vil, i det daglige.”

Læs mere om hvordan digitalisering kan skabe hurtigere og mere konsekvente og skemalagte aftaler for dokumentation. 

Papperslös vård- och omsorgsboende

"Den største fordel for mig med Sekoia er, at det gør mit arbejde lettere. Det bliver enkelt. Der er ikke meget papirarbejde tilbage. Man tjekker bare og signerer. Man har jo al sin information der. Man kan ikke glemme noget"

Ramadan Abdinasir, Sygehjælper på Gutasund

"Gutasund" case facts

  • Gutasund er en del af Frösunda Omsorg, som er en privat, uafhængig plejeorganisation
  • Plejecentret ligger i Uppsala nord for Stockholm, med 72 lejligheder og en mission om at sætte kunden i fokus
  • Sekoia med til at skabe overblik og arbejdsgange, der tager højde for den enkelte kundes ønsker og formåen 
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911