”Er det virkelig rigtigt, at vores personale skal bruge 50% af deres tid på administration?”

Det spurgte Burlöv kommune nær Malmö sig om, inden pilottesten af Sekoia, der snart rulles ud i fuld skala.

At vove

Der er to ting som projektleder Ninette Hansson fokuserer på, når hun skal forklare, hvorfor kommunen har digitaliseret planlægningen af plejeindsatsen. For det første er rekrutteringen af nyt personale på det kommunale plejecenter Boklunden og bostedet Granliden blevet sværere. Derudover oplevede personalet en hverdag med alt for mange timer på kontoret, med papir- og administrationsarbejde.

”For os handler det om at vove. Vi skal gøre noget anderledes i plejen. Derfor vovede ledelsen at træffe beslutningen, og vi tvang ingen til at implementere systemet. I stedet spurgte vi, hvem der var interesserede i at teste, og det var der mange, der ville. Det har skabt en form for ejerskab over Sekoias løsning ude blandt brugerne. Det var sådan, vi lykkedes” forklarer Ninette Hansson fra Burlöv kommune.

 

Overblik og støtte til planlægningen

På plejecenteret mærker man en tydelig forskel. Ifølge plejecenterleder Helene Nilsson på Boklunden bidrager Sekoia med støtte til planlægning af det daglige arbejde, hvilket har resulteret i bedre kommunikation mellem personalet:

”Jeg ønskede at mindske personalets stress ved at give dem et bedre overblik over, hvad der er blevet gjort, ikke er blevet gjort samt hvad der skal gøres. Derudover ønskede jeg at give dem et samlet sted, hvor de tydeligt kan planlægge og omfordele deres tid. Når dagen er slut, skal de have vished om, at kollegerne kan se præcis, hvad der er gjort, og hvad der skal gøres” fortæller Helene Nilsson.

Plejepersonalet synes, at det er meget positivt, at de let kan signere plejeindsatser og medicin.

”Med Sekoia glemmer vi færre ting, for man behøver ikke huske alt. Det er enkeltheden, der gør en kæmpe forskel.” siger koordinator Åsa Jönsson. 

Læs også hvordan Bertram Knudsens Have startede vejen mod et mere digitalt plejecenter.

"Med Sekoia glemmer vi færre ting, for man behøver ikke huske alt. Det er enkeltheden, der gør en kæmpe forskel "

Koordinator Åsa Jönsson

Delagtighed og involvering

Også på bostedet Granliden er Sekoia med til at løfte planlægningen i hverdagen, hvor borgerne har mulighed for at tage del i deres egen information:

”Borgerne kan selv anvende Sekoia til at bygge sin daglige struktur med kalender og meget mere. En del borgere har sagt, at de kan mærke, at personalet får den rigtige støtte. Delagtigheden er i centrum her” tilføjer Peter Lindström, der er leder på bostedet.

Dette støttes også af socialchef Lars Wästberg, der opsummerer, hvordan Sekoia bruges i Burlöv kommune:

”Det handler i bund og grund om at frigøre tid til den direkte kontakt med borgeren ved let at have adgang til information om borgerens daglige pleje og omsorg. Personalet får et bedre overblik over dagen, og det hjælper dem i deres arbejde.”

Burlöv case facts

  • Sekoia er implementeret på 3 bosteder og 2 plejecentre, men på vej i fuld udrulning i hele kommunen
  • De vigtigste resultater Burlöv skaber med Sekoia er øget delagtighed og 50 % mindre sygefravær
  • Kommunen vurderer, at Sekoia sparer tid samtidigt med at øge kvaliteten af plejen

Du kan læse mere om Burlövs implementering af Sekoia, og hvordan det understøtter deres omsorg- og plejeindsats her (på svensk)

Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911