“Det giver mig en ro i maven, at jeg ved, når jeg tager hjem fra arbejde, at jeg har forebygget så mange fejl som muligt”

En behandlingsprocent på 100%. Sådan lyder konklusionen fra bostedet Nordstjernen efter de har implementeret deres digitale planlægningsværktøj.

Medarbejderne på Nordstjernen i Brønderslev løb frem og tilbage til computeren på kontoret for at registrere, dokumentere og finde data om borgerens helbred. Med mange papirlapper og skemaer havde de svært ved at finde den rette information og samtidig få dokumenteret det nødvendige. Sådan er det ikke længere.

Huskeseddel lige ved hånden

I 2015 blev Sekoias touchskærme installeret på Nordstjernen i alle beboernes lejligheder og i fællesområderne. Det har resulteret i en større sikkerhed i dagligdagen. Borgernes oplysninger er blevet nemt tilgængelige og lige ved hånden. Det har skabt et bedre overblik over dagens opgaver for personalet. Områdeleder for handicap Susanne Holmgaard Jørgensen, forklarer:

“De ting man skal gøre med borgerne kan være svære at huske. Sekoia fungerer som en huskeseddel, når det står på skærmen. Mange af de ting vi før havde stående i mapper, som folk ikke rigtig fik læst, har vi nu aktuelt på Sekoia skærmen. Påmindelsen i hverdagen er lige for næsen af en og det er med til at sikre, at opgaverne bliver løst ordentligt.”

Læs mere om værdifuld dokumentation her.

Ensartethed i opgaveløsningen

Udover at skabe et bedre overblik, gavner Sekoia også beboerne. Nye som rutinerede medarbejdere kan nu se, hvilken pleje den enkelte borger foretrækker, og det giver ensartethed og kvalitet i opgaveløsningen:

“Sekoia hjælper rigtig meget med instruktioner, hvor en ny medarbejder kan gå ind og se, hvordan man skal gøre tingene. Det er meget hensigtsmæssigt for borgerne, at alle kan se, hvordan tingene skal gøres, fordi det skaber sammenhæng i opgaveløsningen og samtidig letter arbejdspresset for medarbejderne.”

På Nordstjernen har de konsekvent haft en høj behandlingsprocent, og for nyligt ramte personalet 100% udførte opgaver over en måned. En bedrift der sidenhen er blevet gentaget. Den høje behandlingsprocent afspejler det overskud, som nu eksisterer på bostedet. Susanne lægger ikke skjul på, at resultatet i høj grad skyldes medarbejdernes indsats:

Vores gode behandlingsprocent skyldes i høj grad, at medarbejderne kan se fornuften i Sekoia. Jeg er stolt over, at medarbejderne arbejder på denne måde, og at vi har opnået det resultat. Jeg tror ikke på, at jeg kunne tvinge medarbejderne til det. Jeg tror, det er fordi de kan se meningen med Sekoia.”

"Vores gode behandlingsprocent skyldes i høj grad, at medarbejderne kan se fornuften i Sekoia."

Områdeleder for handicap, Susanne Holmgaard Jørgensen, Brønderslev Kommune

Forebyggelse af fejl

På Nordstjernen har implementeringen af Sekoia også forbedret det tværfaglige arbejde mellem pædagoger og sygeplejerske. Camilla Holland, som er sygeplejerske på flere af kommunens bosteder, uddyber hvordan fx appen ”Instruktioner” har betydet en lettere arbejdsgang:

“Jeg bruger Sekoia til vigtige sundhedsfaglige informationer, der hurtigt kan smutte i hverdagen. Man kan lægge dem ind som en opgave eller sundhedsfaglige instruktioner, og det giver en god ro hos medarbejderne, som også sikrer, at vi ikke overser noget. Det har givet mig noget at henvise til.”

Pædagog Karen Louise Frandsen supplerer:

“Opgaven vedrørende borgernes medicin er generelt meget bedre. Det var så træls at være kommet hjem og have glemt noget. Det sker bare ikke nu, for det bliver vinget af og er synligt. Instrukserne er bare så meget mere synlige og bedre at forstå. Du bladrer lige 10 billeder i gennem og behøver ikke læse en masse. Det er meget mere forståeligt i billeder og video.”

Læs også Landsbyen Sølunds erfaringer med Sekoia.

Brønderslev case facts

  • Nordstjernens beboere er svært udviklingshæmmede med lavt udviklingstrin (3 mdr. til 5/6 år). Borgerne har alderen fra 19-85 år
  • Nordstjernen består af 6 levegrupper og huser 30 beboere
  • Alle boliger og fællesarealer er udstyret med Sekoia-skærme
  • Sekoia blev implementeret på Nordstjernen i november 2015 og er siden blevet introduceret til 5 andre bosteder i kommunen
Sekoia   /   Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V   /   kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911 Sekoia
Bredskifte Allé 5   /   8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk   /   Tlf. 7229 2911
Sekoia
Bredskifte Allé 5
8210 Aarhus V
kontakt@sekoia.dk
Tlf. 7229 2911